De Ui.

                                                 Geert Hofstede over zijn Ui Model 

Theoretisch vertrekpunt:

In het cultuurmodel van Hofstede, beter bekend als het ‘ui-model’ worden verschillende elementen van een cultuur vergeleken met de schillen van een ui.

De kern van een cultuur, en ook de kern van de ui, zijn de ‘waarden’. Dit zijn brede voorkeuren en zaken die men afwijst, opvattingen over goed en kwaad, normaal en abnormaal, die verbonden zijn aan zeer fundamentele zaken. Leden van een cultuur (de insiders) zijn zich er vaak niet van bewust.

Deze ‘waarden’ zijn de basis voor de praktijken van een cultuur. De praktijken is niets meer dan een verzamelnaam voor de manier waarop de ‘waarden’ van een cultuur worden uitgedrukt, benadrukt en gecommuniceerd. Deze concrete cultuuruitingen worden onderverdeeld in symbolen, helden en rituelen. Dit wordt gedaan om aan te geven in welke mate, en hoe zichtbaar, deze uitingen de onderliggende ‘waarden’ aan de oppervlakte brengen.

Zo zijn symbolen de meest oppervlakkige cultuuruitingen, die daardoor ook voor een buitenstaander het beste zichtbaar zijn. De bijdrage van een symbool ligt echter in de betekenis die een insider aan het symbool geeft. Een symbool is een verwijzing naar de minder zichtbare onderliggende helden van een cultuur en de symbolen worden, vaak samen met de helden, gekoppeld aan de rituelen die er binnen een cultuur zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de kleur oranje (symbool), Willem van Oranje (held) en koningsdag (ritueel).

De helden verbinden hierbij als middelste schil de symbolen met de rituelen in deze uitingen. De helden van een cultuur zijn voor buitenstaanders wellicht minder zichtbaar, maar spelen de belangrijkste verbindende rol binnen een cultuur, ook wanneer leden van een cultuur (de insiders) zich hier niet van bewust zijn.